Resultat från granskningarna: Högskolekollen

Här hittar du resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.

Du kan snabbt se vilket omdöme utbildningen eller lärosätet har fått. Här kan du också:

  • Hitta resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.
  • Se om lärosätets ansökan om examenstillstånd har beviljats eller fått avslag respektive vilken rekommendation till regeringen UKÄ har givit.
  • Ta del av bedömargruppernas yttranden och andra underlag.

Granskningsperioden pågår fram till 2022 och Högskolekollen fylls på löpande på med nya resultat.

Så fungerar Högskolekollen

Här hittar du frågor och svar om hur du kan använda Högskolekollen för att söka fram UKÄ:s kvalitetsgranskningar.