Pilotgranskning 2017

Metoden för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete testades under 2017 i en pilotstudie. Därefter har metoden justerats.

Dessa lärosäten deltog och fick genomgå en komplett granskning:

  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Newmaninstitutet
  • Umeå universitet

Urvalet gjordes utifrån lärosätenas profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning.

Se resultatet

Den 29 november 2017 publicerades resultatet. Ett godkänt resultat innebär att lärosätet inte kommer att granskas igen inom sexårscykeln 2017-2022. Däremot kommer ett lärosäte som inte fick godkänt att ingå i de ordinarie granskningarna.

Till besluten

Synpunkter från universiteten och högskolorna

Under våren 2017 skickade UKÄ ut enkäter till de lärosäten som deltog i piloten. Syftet var att få deras erfarenheter om processen, till exempel hur vägledning och övriga instruktioner fungerat när lärosätena har arbetat med självvärderingen.

Sammanställning av enkätsvar Pdf, 27.7 kB.

Intervjuer

2017-06-28: "Vi ska skapa ett hållbart kvalitetssäkringssystem"

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning, berättar om lärosätenas synpunkter som kom fram på ett SUHF-seminarium.

Läs hela intervjun

2017-03-21: ”Det har varit utmanande men samtidigt utvecklande”

Möt Jonas Tosteby, chef för utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna, som deltar i pilotgranskningen. Här berättar han om arbetet med självvärderingen.

Läs hela intervjun