Pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning

UKÄ har genomfört en pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

Upptaktsmöte för pilotgranskningen ägde rum 19 september 2019. Där deltog representanter från de lärosäten som deltar, en representant från respektive studentkår samt en representant från varje bedömargrupp. Syftet med upptaktsmötet var att informera om granskningen och arbetet med självvärderingen.

Vägledning för pilotgranskningen

Den 18 juni 2019 fattade UKÄ beslut om den vägledning som användes i pilotgranskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Vägledningen finns även på engelska.

Samtliga vägledningar och relevanta dokument finns under Relaterad läsning längst ner på webbsidan. Där finns även det dokument som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram som innehåller ett gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

Lärosätena som deltog i pilotgranskningen

  • Högskolan i Borås
  • Högskolan Väst
  • Linnéuniversitetet

Se resultatet

Den 6 oktober 2020 publicerades resultatet.

Läs artikeln Pilotgranskning av kvalitetssäkring forskning klar

Läs yttranden och besluten från Pilotgranskning av kvalitetssäkring på Högskolekollen