Examenstillstånd för den nya tandhygienistexamen

Här lägger vi fortlöpande ut information om hur UKÄ kommer att handlägga ansökningar om tillstånd att utfärda den föreslagna tandhygienistexamen.

Regeringen har beslutat att kraven för tandhygienistexamen ska ändras. Omfattningen ska öka från 120 till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Förändringen innebär även nya och reviderade mål i examensbeskrivningen. Mot bakgrund av detta gör regeringen bedömningen att kraven ändras så pass mycket att även de som idag erbjuder utbildningen behöver ansöka om tillstånd att utfärda den nya examen.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter 1 juli 2019. Detta innebär att eventuella prövningar inte kommer att rymmas inom vår ordinarie tidplan för tillståndsprövningar. Handläggningen av sådana ansökningar kommer därför att behöva anpassas.

På den här webbsidan kommer vi fortlöpande att informera om hur vi planerar att handlägga tillståndsprövningar för den nya tandhygienistexamen.

Viktiga datum

16 oktober
När ansökningstiden gick ut hade sex universitet och högskolor skickat in ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen. Expertgruppen kommer nu att påbörja sitt arbete med att granska ansökingarna och genomföra intervjuer.

Till ansökan »

Till vägledningen »

Läs mer om den kompletterande informationen »

November
Intervjuer med företrädare för utbildningen kommer att äga rum den 12-13 november och den 20-23 november. UKÄ har meddelat intervjuscheman till de lärosäten som ansökt om examenstillstånd.

Februari eller mars 2019
UKÄ fattar beslut. Om UKÄ bedömer att det finns mindre, men tydligt definierade, brister som kan åtgärdas inom sex månader kan UKÄ besluta om förlängd tid för prövning. Detta innebär eventuellt att berörda lärosäten inte kan ta in studenter förrän tidigast till vårterminen 2020.