Vad krävs för att få tillstånd?

Syftet är att pröva att universitetet eller högskolan kan garantera att studenterna når examensmålen för utbildningen. För att vi ska bevilja ansökan måste samtliga bedömningsområden vara godkända, totalt fyra delar. Exempel på bedömningsgrunder är om utbildningen har den lärarkompetens och lärarkapacitet som krävs eller vilket behov utbildningen täcker i samhället och i förhållande till det redan befintliga utbudet både regionalt och i hela Sverige. I vägledningen finns alla bedömningsgrunder.

Vägledning för ansökan om examenstillstånd