Steg 5: Beslut

Om den planerade utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna beviljar UKÄ ansökan. Annars avslås ansökan. I vissa fall finns mindre brister, som bedöms kunna bli enkelt åtgärdade. Då ger UKÄ lärosätet sex månader att komplettera sin ansökan. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut. Sedan våren 2018 publiceras alla beslut i Högskolekollen.

Till Högskolekollen

Äldre beslut finns här