Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Stockholms universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Umeå universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen, GY, matematik

Erik Karlsson

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen, GY, naturkunskap

Josefine Ekroth

Lärosätet och centret för FMT-metoden

Högskoleexamen och kandidatexamen med inriktning Hjelms Funktionsinriktade musikterapi och approach för naturlig utveckling

Sebastian Steele

Sveriges lantbrukduniversitet

Civilingenjörsexamen

Carl-Mikael Bergström

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Ellinor Alvesson

Konstfack

Konstnärlig doktor Bild, form, rum

Sebastian Steele

Karlstads universitet

Konstnärlig master musikalisk gestaltning

Ludvig Ornstein Fredlund

Högskolan Dalarna

Doktorsexamen Resurseffektiv byggd miljö

Josefine Ekroth

Högskolan i Gävle

Doktorsexamen utbildningsvetenskap

Kristina Sundberg

Paideia

Magisterexamen i judiska studier

Kristina Sundberg