Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Uppsala universitet

Ämneslärarexamen GY, filosofi

Erik Karlsson

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap

Henrik Holmquist

Enskilda Högskolan Stockholm

Licentiat- och doktorsexamen i mänskliga rättigheter

Kristina Sundberg

Stockholms universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Umeå universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Stockholms musikpedagogiska institut

Ämneslärarexamen 7-9, musik

Sebastian Steele

Stockholms musikpedagogiska institut

Ämneslärarexamen GY, musik

Sebastian Steele

Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen, GY, matematik

Erik Karlsson

Högskolan i Jönköping

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Ludvig Ornstein Fredlund

Lärosätet och centret för FMT-metoden

Högskoleexamen och kandidatexamen med inriktning Hjelms Funktionsinriktade musikterapi och approach för naturlig utveckling

Sebastian Steele

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen, GY, naturkunskap

Josefine Ekroth

Karlstad universitet

Grundlärarexamen inr fritidshem

Erik Karlsson