Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Högskolan i Halmstad

Socionomexamen

Carolina Källgren

Högskolan i Gävle

Masterexamen i företagsekonomi

Loulou von Ravensberg

Högskolan i Kristianstad

Doktorsexamen i pedagogisk arbete

Anna Rudebeck

Högskolan i Kristianstad

Doktorsexamen i vårdvetenskap

Nils Olsson

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Stella Annani


Karlstad universitet


Tandhygienistexamen

Charlotte Elam

Stockholms musikpedagogiska instituet

Magisterexamen i specialpedagogik

Loulou von Ravensberg