Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Göteborgs universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Nils Olsson

Örebro universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Nils Olsson

Malmö universitet

Tandhygienistexamen

Ellinor Alvesson

Högskolan Väst

Socionomexamen

Sebastian Steele

Uppsala universitet

Ämneslärarexamen GY, filosofi

Erik Karlsson

Newmaninstitutet

Masterexamen i systematisk teologi

Nils Olsson

Göteborgs universitet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Karolinska institutet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Linköpings universitet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Lunds universitet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Umeå universitet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Uppsala universitet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Örebro universitet

Läkarexamen

Charlotte Ejsing

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Stockholms universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Södertörns högskola

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Umeå universitet

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Maria Nyman

Stockholms musikpedagogiska institut

Ämneslärarexamen 7-9, musik

Sebastian Steele

Stockholms musikpedagogiska institut

Ämneslärarexamen GY, musik

Sebastian Steele

Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen 7-9, svenska 2

Thomas Öst

Högskolan i Jönköping

Doktorsexamen, preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap

Ulrika Thafvelin

Högskolan i Jönköping

Tandläkarexamen

Ellinor Alvesson

Mittuniversitetet

Civilekonomexamen

Loulou Von Ravensberg

Karlstad universitet

Grundlärarexamen inr fritidshem

Erik Karlsson

World Maritime University

Magisterexamen maritima studier

Nils Olsson/Kristina Sundberg

World Maritime University

Doktorsexamen, maritima studier

Nils Olsson/Kristina Sundberg