Referensgrupper

UKÄ har ett nära samarbete med flera grupper som bistår oss i arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Här är en lista på vilka som ingår i våra referensgrupper:

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF:

 • Charlotta Tjärdahl SFS
 • Simon Edström SFS
 • Dan Li SFS
 • Git Claesson Pipping SULF
 • Karin Åmossa SUL
 • Anders Malmberg UU/ SUHF
 • Stephen Hwang HH/SUHF
 • Bo-Anders Jönsson LU/ SUHF
 • Åsa Kettis UU/ SUHF
 • Astrid Söderbergh Widding SU/ SUHF
 • Magnus Bärtås Konstfack/SUHF

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer:

 • Sofie Arroy, Arbetsgivarverket
 • Matti Särngren, Arbetsgivarverket
 • Ana Adric, SACO
 • Håkan Regnér, SACO
 • Vakant plats, SKL
 • Eva Marie Rigné, SKL
 • Jesper Lundholm, TCO (Unionen)
 • Åsa Odin Ekman, TCO
 • Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv
 • Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv
 • Mattias Samuelsson, LO

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med internationella sakkunniga inom kvalitetssäkringsområdet:

 • Fiona Crozier, QAA, Storbritannien
 • Hanne Foss Hansen, Köpenhamns universitet, Danmark
 • Achim Hopbach, AQ Austria, Österrike
 • Joseph Grifoll, AQU Catalunia, Spanien

Rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar:

 • Anders Olsson, Malmö universitet
 • Annika Lilja, Göteborgs universitet
 • Astrid Pettersson, Stockholms universitet
 • Gun Lundberg, Umeå universitet
 • Helena Loborg, Linköpings universitet
 • Kerstin Ericson, Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Maj Asplund Carlsson, Högskolan väst samt Göteborgs universitet
 • Per-Henrik Holgersson, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm