Referensgrupper

UKÄ har ett nära samarbete med flera grupper som bistår oss i arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Här är en lista på vilka som ingår i våra referensgrupper:

Referensgruppen för nationellt kvalitetssäkringssystem med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF:

 • Tom Edoff, SFS
 • Simon Edström SFS
 • Simon Eriksson, SFS
 • Git Claesson Pipping SULF
 • Karin Åmossa SULF
 • Anders Malmberg UU/ SUHF
 • Stephen Hwang HH/SUHF
 • Bo-Anders Jönsson LU/ SUHF
 • Åsa Kettis UU/ SUHF
 • Hans Adolfsson, UMU/ SUHF
 • Magnus Bärtås Konstfack/SUHF
 • Carl Sundström, Vetenskapsrådet

Referensgruppen för nationellt kvalitetssäkringssystem avseende högre utbildning och forskning med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer:

 • Sofie Andersson, Arbetsgivarverket
 • Robert Cloarec, Arbetsgivarverket
 • Ana Andric, SACO
 • Anna-Clara Olsson, SKR
 • Eva Marie Rigné, SKR
 • Jesper Lundholm, Unionen
 • Sofia Hylander, TCO
 • Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv
 • Malin Wreder, LO

Referensgruppen för nationellt kvalitetssäkringssystem avseende högre utbildning och forskning med internationella sakkunniga inom kvalitetssäkringsområdet:

 • Fiona Crozier,  Storbritannien
 • Hanne Foss Hansen, Köpenhamns universitet, Danmark
 • Achim Hopbach,  Österrike
 • Jack Spaapen, Akademie van Wetenschappen, Nederländerna