Referensgrupper

UKÄ har ett nära samarbete med flera grupper som bistår oss i arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Här är en lista på vilka som ingår i våra referensgrupper:

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF:

 • Jacob Adamowicz, SFS
 • Simon Edström SFS
 • Dan Li SFS
 • Git Claesson Pipping SULF
 • Karin Åmossa SUL
 • Anders Malmberg UU/ SUHF
 • Stephen Hwang HH/SUHF
 • Bo-Anders Jönsson LU/ SUHF
 • Åsa Kettis UU/ SUHF
 • Astrid Söderbergh Widding SU/ SUHF
 • Magnus Bärtås Konstfack/SUHF

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer:

 • Robert Cloarec, Arbetsgivarverket
 • Ana Adric, SACO
 • Anna-Clara Olsson, SKL
 • Eva Marie Rigné, SKL
 • Jesper Lundholm, TCO (Unionen)
 • Åsa Odin Ekman, TCO
 • Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv
 • Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv
 • Mattias Samuelsson, LO

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med internationella sakkunniga inom kvalitetssäkringsområdet:

 • Paul Benneworth, University of Twente, Nederländerna
 • Fiona Crozier, QAA, Storbritannien
 • Hanne Foss Hansen, Köpenhamns universitet, Danmark
 • Achim Hopbach, AQ Austria, Österrike
 • Jack Spaapen, Akademie van Wetenschappen, Nederländerna