Vad innebär rollen som bedömare?

Här kan du läsa mer om bedömarnas roll under en granskning.

Sakkunnig

De sakkunniga ska alltid arbeta inom högskolesektorn men beroende på typ av granskning efterfrågar UKÄ olika kompetens. Alla sakkunniga ska kunna bedöma utifrån ett student- eller doktorandperspektiv, arbetslivsperspektiv och jämställdhetsperspektiv.

Bedömargruppens ordförande är alltid en sakkunnig, eftersom uppgiften kräver mycket god kännedom om högskolesektorn.

Student- och doktorandrepresentanter

Studenter och doktorander ska vara med under hela bedömningsprocessen från början till slut. I sin roll som bedömare är studenten eller doktoranden, precis som övriga bedömare, en expert och uttalar sig oberoende utifrån sin expertkunskap och erfarenhet.

UKÄ samarbetar med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) för att utse student- och doktorandrepresentanterna.

Arbetslivsföreträdare

Arbetslivsföreträdarens roll under en granskning är att bedöma användbarheten och förberedelsen för arbetslivet. Arbetslivsföreträdaren ingår i bedömargruppen på samma villkor som övriga bedömare i gruppen. I sin roll som bedömare är arbetslivsföreträdaren en expert som uttalar sig oberoende utifrån sin expertkunskap och erfarenhet.

Läs om rollen som arbeslivsföreträdare i en lärosätesgranksning.