Kvalitet & examenstillstånd

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning och forskning i Sverige håller hög kvalitet. Fyra olika granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring.

Tematiska utvärderingar

De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete.

Resultat från granskningarna: Högskolekollen

Här hittar du resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning

UKÄ fick 2017 i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det omfattar både högre utbildning och forskning. 

Bedömare och extern samverkan

Externa bedömare utför granskningarna och referensgrupper bidrar med ett omvärldsperspektiv.

Tidsplan

Här finns en tidsplan för de granskningar som vi kommer att genomföra mellan 2017 och 2022.