Kvalitet & examenstillstånd

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning och forskning i Sverige håller hög kvalitet. Fyra olika granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring.

Så granskas högre utbildning

Den högre utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet. 

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Utbildningsutvärderingar

Ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet granskas.

Examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd.

Tematiska utvärderingar

De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete.

Resultat från granskningarna: Högskolekollen

Här hittar du resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning

UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera forskning. Detta är ett vägledande dokument för det utökade uppdraget.

Bedömare och extern samverkan

Externa bedömare utför granskningarna och referensgrupper bidrar med ett omvärldsperspektiv.

Tidsplan

Här finns en tidsplan för de granskningar som vi kommer att genomföra mellan 2017 och 2022.

Verktyg för lärosäten och bedömare

Det finns verktyg och system som både lärosätena och bedömarna ska använda sig av under en granskning.