Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning,
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Utformning,

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Genomförande och resultat

Vi bedömer att utformningen av forskarutbildningen i dagsläget inte lever upp till kraven som ställs i Högskoleförordningen. Studieplaner och formella processer vad gäller antagning och examination är tillfredsställande liksom jämställdhetsperspektivet, men vad gäller säkring av examensmålen finns betydande brister i planen som den idag är utformad. Vetenskapsteori och metod, samt statistik finns inte med som obligatoriska kurser i licentiatutbildningen, kraven på delarbetena i avhandlingen är inte adekvata och utbildningens upplägg visar brister. Detta gäller framförallt för licentiatutbildning, men även doktorander som studerar på heltid riskerar fördröjning i utbildningen på grund av nuvarande upplägg på obligatoriska forskarutbildningskurser.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)