Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktorandperspektiv

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Doktorandperspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildning och lärprocesser.

För att säkerställa att doktorander vid HJ har möjlighet att aktivt vara med och utveckla forskarutbildningen finns ett antal olika strukturer och systematiska processer. Detta innefattar bland annat kursvärderingar, individuell studieplan (ISP), samtal med ämnesansvariga, föreståndare och doktorandkollegium, samt representantskap i hälsohögskolan i Jönköping (HHJ)-övergripande och HJ-övergripande forum. Dessa former av inflytande på utbildningen är förankrade hos doktoranderna och de upplevs leda till konkreta förändringar. Den individuella studieplanen har lyfts fram som en särskilt stark form av inflytande över doktorandens egen utbildning.

År 2019, skapades en doktorandförening med representanter från alla fackhögskolor. Doktorandföreningen har två syften som är uppdelade i en organisationsrelaterad del och en studiesocialrelaterad del. Organisatoriska frågor kan handla om hur forskarutbildningen fungerar på de olika fackhögskolorna, vad som skiljer sig och vad som eventuellt behöver ändras. Den sociala delen kan handla om att sprida information om aktiviteter som till exempel olika kurser, seminarier och nätverksmöjligheter.

En punkt som doktoranderna själva påpekar skulle förbättra utbildningen är ökad tillgänglighet till kurser av mer kvantitativ natur. Samtidigt beskrivs möjligheterna att tillgodoräkna sig kurser från andra lärosäten som goda.

Ett doktorandombud finns som doktoranderna kan vända sig till vid behov. Denna person har som uppgift att hjälpa och vägleda doktoranden med eventuella problem. Problem som uppstår kan bland annat bestå av konflikter med handledare, kollegor, och en pressad psykosocial miljö.

Vi anser att utbildningen verkar för att doktoranderna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildning och lärprocesser.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)