Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatStyrdokument (utbildningsplan och kursplaner)
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatStyrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultatStyrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Utbildningsplan och kursplaner finns för hela utbildningen och dessa är utformade i enlighet med högskoleförordningen med avseende på behörighetskrav och övriga förutsättningar.

I ansökan framhålls att det finns en för alla lärarutbildningarna gemensam organisatorisk enhet – Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) – är en styrka i såväl utbildningens utformning och genomförande som i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet. Denna bild stärktes vid intervjuerna där bland annat fördelen med att alla är delar av samma kvalitetsbedömningar lyftes fram och att det försiggår ett tätt samarbete mellan de olika arbetslagen. Detta ser bedömargruppen som mycket positivt, bland annat då det torde bidra till kvalitetssäkringen av exempelvis kursplaner och till att dessa ges ett enhetligt utförande vid lärosätet.

Vid HLK finns ett kursplaneråd som bereder och kvalitetsgranskar utbildningsplaner och kursplaner. Kursansvarig ansvarar för planering av kursens genomförande utifrån kursplanens lärandemål, innehåll, undervisningsformer, examinationsformer, bedömningskriterier och betygsättning. Såväl förändringar i kursplaner som justeringar gällande lärarnas undervisning i den enskilda kursen sker återkommande. Härmed menar bedömargruppen att bedömningsgrunden Styrdokument kan ges omdömet Tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)