Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatJämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatJämställdhet

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultatJämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv beaktas inte i utbildningens innehåll och utformning.

I ansökan beskrivs jämställdhetsperspektivet på ett generellt sätt i förhållande till ämneslärarprogrammet i stort, snarare än mer specifikt i förhållande till ämnet svenska som andraspråk. Vid intervjuerna framkom dock att jämställdhet likställs med ett bredare mångfaldsperspektiv. Visserligen nämndes vid intervjuerna också betydelsen av ett intersektionellt perspektiv, men ett sådant intersektionellt angreppssätt återfinns inte i någon av kursplanerna. Det finns en viss obalans mellan män och kvinnor i den lärartabell som bifogats ansökan. Vid lärosätet finns en medvetenhet om denna obalans och den kommer att beaktas i samband med framtida rekryteringar. Detta välkomnas av bedömargruppen, även om jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll och utformning inte direkt berörs av könsfördelningen inom personalen. När det gäller själva utbildningen i det aktuella undervisningsämnet, så har inte bedömargruppen kunnat se att jämställdhet beaktas i dess innehåll och utformning.

Bedömargruppen anser att jämställdhetsaspekten inte har beaktats på ett tillfredsställande sätt i förhållande till ämnet svenska som andraspråk.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)