Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultat

Den sammanvägda bedömningen vad gäller bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är Inte tillfredsställande.

Utbildningsplan och kursplaner finns för hela utbildningen och dessa är utformade i enlighet med högskoleförordningen med avseende på behörighetskrav och övriga förutsättningar.

Inom Säkring av examensmålen ser bedömargruppen omfattande brister i kursinnehåll och progression, varför bedömningsgrunden bedöms som Inte tillfredsställande. Bedömargruppen konstaterar att det förefaller finnas ett väl utvecklat kvalitetssäkringsarbete som torde inbegripa också den aktuella utbildningen, men att det på kursnivå inte går att garantera att examensmålen uppnås. Det goda samarbetet i lärarlagen och det tvärvetenskapliga samarbetet är positiva inslag i verksamheten, men det är likväl bedömargruppens uppfattning att detta inte är tillräckligt för att garantera innehåll och progression i ämnet svenska som andraspråk. Ämneskurserna behöver innehållsmässigt kompletteras och stramas upp samt förtydligas med avseende på progression. Här menar bedömargruppen att disputerade inom svenska som andraspråk behöver komplettera adjunkterna i ämnet och de disputerade i intilliggande ämnen som i dagsläget utgör den undervisande personalen inom den tilltänkta utbildningen.

Bedömargruppen anser också att jämställdhetsaspekten i undervisningsämnet svenska som andraspråk behöver synliggöras i utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)