Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

I både ansökan och intervjuerna framkom det att studentrepresentation är något som lärosätet arbetar aktivt med och att det finns studenter representerade i de flesta organ och grupper. Studentrepresentation sker också i form av vad som kallas kursutvecklare, vilket är en student som deltar i utveckling av undervisningen inom ämneslärarprogrammet. Bedömargruppen anser att lärosätets arbete med studentrepresentation är förtjänstfullt, fastän det vid intervjuerna framgick att en del studenters kännedom om vad uppdraget som studentrepresentant innebär är bristfällig. Också här torde det vara fråga om en brist i informationen mellan lärosätet och studenterna.

Vid den del av lärosätet inom vilken den sökta utbildningen skulle komma att ges - Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) - finns ett kursplaneråd vilket fungerar som ett kvalitetssäkrande organ. Vidare har varje utbildningsprogram en programansvarig som ansvarar för att samordna och bedriva utvärdering inom programmen. Programansvarig samlar externa arbetslivsrepresentanter, studenter och lärare i programråd där önskemål om förändringar i kursinnehållet fångas upp. HLK har också kurslag som utgörs av de lärare som undervisar på kursen. Kursens konkreta upplägg skrivs in i en studieguide som presenteras vid kursstart.

Kvalitetsarbetet säkerställs genom kursarbetslag som bland annat följer upp resultaten från kursvärderingar och i samband med att programkonferenser äger rum två gånger per termin. Eventuella åtgärder ansvarar kursansvarig, examinator och programansvarig för. En kvalitetsförbättringsplan genereras av utvecklingsarbetet och den årliga kvalitetsrapporten för respektive program.

Lärarna på ämneslärarprogrammet förefaller av studenterna uppfattas som flexibla och hjälpsamma vad gäller frågor om undervisningen och undervisningens upplägg. Det framgick dock vid intervjuerna att studenter sällan får ta del av de kursvärderingar som skrivs efter det att en kurs avslutats. Kursutvecklaren som är med i utvecklingsarbetet tar i varje fall del av dessa och det händer att lärare tar upp resultat från tidigare studenters kursvärderingar. Det förefaller däremot vara ovanligt att studenter får återkoppling på sina egna kursvärderingar. Vid intervjuerna framgick inte desto mindre att det i studieguiden avsätts tid för att studenterna ska kunna svara på kursvärderingarna. Detta ställer sig bedömargruppen positiv till då kursvärderingar är en viktig del av kvalitetssäkringsarbetet.

Sammantaget är studentperspektivet tillgodosett på ett tillfredsställande vis.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)