Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarUtbildningsmiljö
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarUtbildningsmiljö

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarUtbildningsmiljö

Det finns inte en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs inte så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

I ansökan redogörs för de olika forskningsmiljöer och forskningsgrupper vid lärosätet som är relevanta för ämneslärarprogrammet och för undervisningsämnet svenska som andraspråk. Särskilt betonas relevansen av forskargruppen CCD@JU som främst behandlar lärande, kommunikation, kultur och mångfald utifrån två starkt överlappande forskningsteman: inkludering och delaktighet samt språk och litteratur. Det framkommer i ansökan att forskningsgruppen bedriver regelbunden seminarieverksamhet där även adjunkter inom svenska som andraspråk är aktiva. I både ansökan och intervjuerna lyfts betydelsen av ett tvärvetenskapligt angreppssätt fram, i vilket närliggande forskningsområden bidrar till svenska som andraspråk. Bedömargruppen instämmer i detta, men vill betona att det är viktigt att sådan forskning bedrivs som fokuserar mer specifikt på svenska som andraspråk och inte enbart forskning inom det breda ämnesområdet "mångkulturalitet".

Bedömargruppens uppfattning är att forskningsanknytningen är väl beskriven liksom de forskningsmiljöer som är relevanta för utbildningen, men att dessa inte är tillräckligt förankrade i ämnet svenska som andraspråk. Utbildningsmiljön kan därför inte anses vara tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)