Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarResurser
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarResurser

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarResurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Bedömargruppen anser att infrastrukturen är väl utvecklad, så till vida att studenterna har god tillgång till arbetsplatser och pedagogiskt stöd i form av till exempel inläst litteratur. Biblioteket är väl integrerat i utbildningen bland annat på så sätt att en bibliotekarie ansvarar för vissa undervisningsmoment. Digitaliseringen är likaså väl utvecklad och är ett prioriterat område med bland annat ett digitalt klassrum. Studenthälsan och studievägledningen är väl fungerande verksamheter, vilket också bekräftades vid intervjuerna. Lärosätet har också en studieverkstad med syfte att hjälpa studenterna att utveckla sin skrivförmåga. Här anser bedömargruppen att det finns möjligheter till utveckling då studieverkstaden inte alltid är känd för studenterna och att den enligt bedömargruppen också kunde omfatta mer specifikt stöd för andraspråkstalare, särskilt eftersom högskolan har en relativt hög andel studenter med utländsk bakgrund. Utifrån vad som framgick vid intervjuerna uppfattar dock bedömargruppen att det finns en medvetenhet om detta vid lärosätet och att ett utvecklingsarbete kring detta har igångsatts. Resurserna bedöms därför som tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)