Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarPersonal (lärarkompetens och lärarkapacitet)
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarPersonal (lärarkompetens och lärarkapacitet)

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarPersonal (lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga/professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Bedömargruppen anser att lärarresurserna på utbildningen inte har en tillräcklig förankring i forskningen inom svenska som andraspråk. I ansökan anges 13 lärare som kommer att undervisa inom utbildningen, varav 7 är adjunkter och 6 är disputerade (inklusive två professorer). Ingen av de disputerade lärarna har doktorsexamen i svenska som andraspråk, i tvåspråkighet eller i flerspråkighet. I ställer har de examen i de relaterade ämnena engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, litteraturdidaktik, kulturantropologi, samhällsvetenskap, svenska med inriktning mot pedagogik eller tyska. Visserligen bedriver några av de disputerade lärarna forskning som skulle kunna räknas till ämnesområdet "flerspråkighet och mångfald" i mycket vid bemärkelse, men bedömargruppen noterar en avsaknad av mer specifik vetenskaplig kompetens inom ämnet svenska som andraspråk. Vid intervjuerna påtalades att det är svårt att rekrytera disputerade lärare inom ämnet och att en tidigare utlysning av en lektorstjänst inte ledde till någon tillsättning, samt att det finns planer på att utlysa en lektorstjänst i svenska som andraspråk nästa år. Det framkom också att adjunkterna inkluderas i olika forskningsprojekt som en del av deras kompetensutvecklingstid. Detta anses av bedömargruppen vara en orimlig lösning, särskilt med tanke på adjunkternas redan pressade arbetssituation. Att adjunkterna inkluderas i forskningsprojekt är visserligen positivt, men dock under förutsättning av att forskningstid läggs i deras tjänst. Bedömargruppen anser att lärosätet inte har kompenserat för bristen på disputerade lärare i svenska som andraspråk på ett tillfredsställande sätt, till exempel genom att knyta externa forskare inom ämnet till utbildningen eller genom samarbeten med andra lärosäten. Ämnesbredden och ämnesdjupet bedöms följaktligen inte vara tillgodosedda med avseende på lärarkompetens och lärarkapacitet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)