Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Förutsättningar

Den sammanvägda bedömningen vad gäller bedömningsområdet Förutsättningar är Inte tillfredsställande.

Utbildningen ryms inom examensordningen och dess avgränsning kan bedömas vara adekvat i förhållande till yrkesexamen, men behovet av den aktuella inriktningen förefaller inte vara ordentligt klarlagt.

Det råder generellt en brist på forskning och forskare inom ämnet svenska som andraspråk i Sverige och bedömargruppen anser att lärosätet inte har kompenserat för denna brist på ett tillfredsställande sätt. Visserligen bedriver forskarna vid lärosätet forskning inom närliggande områden, men utan en direkt inriktning mot svenska som andraspråk. Bedömargruppen menar dock att eftersom det finns en medvetenhet om brister när det gäller lärarresurser, så borde dessa kunna avhjälpas på sikt.

Forskningsanknytningen av utbildningen är tillfredsställande och det finns forskningsmiljöer där adjunkter inom svenska som andraspråk ingår. Emellertid är dessa forskningsmiljöer inte i tillräckligt hög utsträckning förankrade i svenska som andraspråk. I både ansökan och intervjuerna framkom det att svenska som andraspråk vid lärosätet snarare likställs med mångkulturalitet.

Även om tillgängliga resurser bedöms vara tillfredsställande, är de för närvarande inte helt anpassade efter de behov som en lärarutbildning i svenska som andraspråk har. Ett utvecklingsarbete kring bland annat informationen till studenter med utländsk bakgrund pågår dock för närvarande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)