Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Det finns en enligt bedömargruppen väl uppbyggd organisation kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom vilken lärosätet har långsiktiga avtal med 20 kommuner. Vid lärosätet finns det även en strävan att matcha studenters och handledarens ämneskompetens under samtliga fyra VFU-perioder. Sådan matchning garanteras i studenternas båda undervisningsämnen, på så sätt att om studenten har exempelvis historia och geografi som undervisningsämnen så har också handledaren den ämneskombinationen. Detta anser bedömargruppen vara tillfredsställande med avseende på utbildningens användbarhet i det kommande arbetslivet. Lärosätet erbjuder också VFU-handledarna handledarutbildning i två steg. Det finns ett starkt önskemål om att VFU-handledarna ska ha genomgått handledarutbildning för att få ta emot studenter och i de fall detta önskemål inte har kunnat uppfyllas, så finns krav på att rektor upprättar en kompetensutvecklingsplan för VFU-handledaren där denna utbildning ingår.

Bedömargruppen anser att det finns goda exempel på hur lärosätet samverkar med arbetslivet. Ett sådant är de programspecifika råd som fungerar som kontaktyta mellan externa arbetslivsrepresentanter, lärarutbildare, studenter och programansvarig. Anpassningen av utbildningarna efter samhällsförändringar och arbetslivets behov genom uppdragsutbildningar av olika slag är ett annat exempel.

Bedömargruppen anser att arbetslivsaspekten är inkluderad på ett tillfredsställande sätt i den planerade utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)