Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatStyrdokument (utbildningsplan och kursplaner)
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatStyrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultatStyrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns inte utbildningsplaner och kursplaner för hela programmet.

Det finns en preliminär utbildningsplan och kursplaner för hela programmet. Under intervjuerna framkom dock att lärosätet genomför förändringar i dessa, framförallt för de kurser som planeras att ges i samarbete med Linköpings universitet. Utbildningsplanen uppfyller formella krav enligt Högskoleförordningen men bedömargruppen rekommenderar att lärosätet gör förtydliganden kring tillträdeskrav för kurs, möjlighet till tillgodoräknanden, möjlighet till antagning till senare del av program samt om det kommer finnas begränsningar av antalet prov. I majoriteten kursplaner framgår huvudområde men saknas i utbildningsplanen. Huvudområde varierar mellan olika kurser, ex Odontologi, Oral hälsovetenskap, Maskinteknik och Business administration.

Kursplanerna överensstämmer med krav i Högskoleförordningen Men formerna för bedömning samt undervisningsformer är genomgående mycket översiktligt beskrivna och bedömargruppen anser att de bör utvecklas. Såväl anvisningar för ansökan om examenstillstånd, som interna riktlinjer vid lärosätet anger att kurslitteratur ska framgå. För vissa kurser saknas dock kurslitteratur helt och i andra kurser görs hänvisningar till att kurslitteratur tillkommer utan att specificera omfattning och innehåll.

Bedömargruppen anser att de utbildningsplaner och kursplaner som finns inte är tillräckligt färdigställda för att det ska vara tillfredställande.

  Kontakta utvärderingsavdelningen:
  Utvärderingsavdelningen (e-post)