Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatJämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatJämställdhet

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultatJämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet beaktas i utbildningens innehåll och utformning. På lärosätet pågår enligt ansökan ett förbättringsarbete kring hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i och genomsyra kursplanernas innehåll, genomförande och utvärdering. Lärosätet strävar efter att tillvarata erfarenheter från befintliga utbildningar. Bedömargruppen ser positivt på att redan etablerade och välfungerande arbetssätt kring jämställdhet kommer att tas tillvara i den planerade utbildningen.

För att säkerställa jämställdhetsarbetet arbetar lärosätet fortlöpande i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda, följa upp, inom områdena antagning och rekrytering, undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och bedömningar, studiemiljö samt studier och föräldraskap.

Ett strukturerat arbetssätt är som bedömargruppen ser det värdefullt i det arbetet. Av lärosätets styrdokument framgår att jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid såväl utveckling som vid revidering av utbildningsprogram och dess ingående kurser.

På lärosätets studentwebb tas jämställdhetsfrågor upp under begreppet likabehandling och där anges hur studenter går till väga för att anmäla eventuella former av diskriminering eller trakasserier. Som en del av det systematiska arbetet för lika villkor pågår ett utvecklingsarbete för att förstärka samordningen och styrningen av jämställdhetsarbetet. Det finns även en kontinuerlig samverkan mellan student- och personalsidan rörande jämställdhetsfrågor. Detta bidrar till att jämställdhetsperspektivet beaktas i lärosätets vardag.

Vad gäller den nya tandläkarutbildningen strävar man efter att använda en vidare syn på begreppet kvinna och man med utgångspunkt från relevanta könsbegrepp. Tandläkarutbildningen kommer att fokusera på likabehandling och människosyn. Kursmålen för professionell utveckling kommer också beröra olika aspekter av likabehandling och människosyn och skapa reflektion över människosyn ur olika perspektiv, etiskt förhållningssätt, reflektion över eget förhållningssätt och betydelsen för mötet med människor. Bedömargruppen menar att det är väsentligt att utbildningen på dessa sätt kopplar jämställdhetsperspektivet till utmaningar tandläkarna möter i sin vardag.

I arbetet med likabehandling och människosyn kommer tandläkarutbildningen också att sträva efter att vid vissa examinationstillfällen ha avidentifierade tentamina och skrivuppgifter.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)