Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultat

Det finns preliminär utbildningsplan och kursplaner för hela programmet men i dessa saknas viss information. Utbildningsplanen uppfyller formella krav enligt Högskoleförordningen genom att kurser som omfattas i programmet samt behörighetskrav framgår. Struktur och processer för hur dessa styrdokument fastslås, förnyas och kvalitetssäkras är otydlig. Formerna för bedömning samt undervisningsformer är också genomgående mycket översiktligt beskrivna och bedömargruppen anser att de behöver utvecklas.

Bedömargruppen anser att planeringen av utbildningen inte kommit så långt att lärosätet kan visa att de säkerställer att studenterna uppnått målen vid examen. Lärosätet har inte kunnat visa hur de säkerställer den odontologiska anknytningen och specialiseringen i de moment som planeras att ges i samarbete med Linköpings universitet. I ansökan beskriver lärosätet koppling mellan kursmål och examinationsform och tar också upp exempel på hur progression i lärandet leder fram till studentens tandläkarexamen. Bedömargruppen anser att relevanta lärandeaktiviteter saknas eller inte framgår tillräckligt tydligt. Därför anser bedömargruppen att det finns brister i kedjan av konstruktiv länkning i lärandeprocessen.

Examensmålens uppfyllande gällande studentens förmåga att visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete anser bedömargruppen vara osäkra vid lärosätet beroende på brister i form av otillräcklig vetenskaplig lärarresurs. Bedömargruppen anser därför att lärosätet inte säkerställer att studenterna kommer uppnå examensmålen efter genomförd utbildning i vissa delar. Av matrisen framgår att kursmål i ett antal kurser inte är satta i relation till/kopplade något av examensmålen.

Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

Bedömargruppen ser positivt på att redan etablerade och välfungerande arbetssätt kring jämställdhet kommer att tas tillvara i den planerade utbildningen. Bedömargruppen menar att det är väsentligt att utbildningen kopplar jämställdhetsperspektivet till utmaningar tandläkarna möter i sin vardag.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)