Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

I ansökan beskrivs det enligt bedömargruppen inarbetade strukturer för studentinflytande i beslutande och beredande organ på lärosätesnivå och på fackhögskolan ansvarar varje vd för att studenter från studerandeföreningen är representerade i beslutande och beredande organ. Studentrepresentanter finns representerade vid dialogmöten, kursplaneutskott, utbildningsråd, rekryteringskommitté och arbetsmiljökommittén. Studenter ska även finnas representerade i programråd och kursråd som diskuterar kurs- och programövergripande frågor. Det utses av varje kursansvarig en kursutvecklare, som är studenter som diskuterar kursers utformning, genomförande och uppföljning. Kursutvecklaren håller sina kurskamrater informerade om dessa samtal. Bedömargruppen ställer sig positiv till att studenter från varje kurs inbjuds att delta i dessa diskussioner men ifrågasätter att kursansvarig lärare utser studentrepresentanter och menar att dessa istället bör utses av studenterna själva. I ansökan beskrivs en process med kursråd och programråd som kommer implementeras vid tandläkarprogrammet, av intervjuerna framkommer det att så inte alltid är fallet. Bedömargruppen anser att lärosätet kan arbeta för att säkerställa att kursråd och programråd genomförs och synliggöra dessa för studenterna och menar att detta är ett utvecklingsområde för lärosätet.

Bedömargruppen anser att det av ansökan framgår en struktur kring hur kursutvärderingar genomförs, analyseras och återkopplas till studenterna. Av ansökan framkommer det att kursutvecklare efter avslutad kurs kallas till ett möte efter att kursvärderingen avslutats för att ytterligare kunna påverka och diskutera studiesituationen. Efter mötet framställs en kursrapport som ska återkopplas till studenterna. Bedömargruppen anser att det inte tydligt framkommer hur resultatet återkopplas till studenterna enbart att det ska göra det. Bedömargruppen anser att lärosätet bör göra förtydliga hur återkoppling utav kursvärderingar sker, samt hur de hålls tillgängliga för studenterna. Bedömargruppen anser att det varken av ansökan eller intervjuerna framgår hur lärosätet säkerställer studentinflytandet i beredandet eller beslutsprocessen vid beslut som fattas av enskild person, och vill därför lyfta detta som ett utvecklingsområde för lärosätet. Det framkommer att studenter inte varit delaktiga i framtagandet i den nya utbildningen och inte heller att nuvarande studenters erfarenheter från bland annat verksamhetsförlagd utbildning tagits i beaktning i utformningen, något som bedömargruppen hade önskat se mer av.

Sammantaget är bedömargruppens uppfattning att det finns en upparbetad grund för studentinflytande vilken bedrivs på lärosätet som ger förutsättningar för att studenter kommer ta en aktiv roll i utveckling av programmet och att dessa kommer att implementeras på samma sätt för den framtida tandläkarutbildningen men att det finns områden som kan utvecklas ytterligare.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)