Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarYrkesexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarYrkesexamen

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarYrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping ansöker om tillstånd att utfärda tandläkarexamen med omfattning om 300 högskolepoäng. Programmet ligger till grund för att ansöka om legitimation som tandläkare hos Socialstyrelsen. Bedömargruppen konstaterar att angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har inte rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Enligt ansökan kommer utbildningen att lägga stort fokus vid klinisk träning, tidig kontakt med patienter och användning av ny datorteknik. Bedömargruppen ser positivt på detta men det är först efter de inledande prekliniska åren som studenterna förefaller få möta patienter. Av ansökan framgår att viss samläsning med Läkarprogrammet vid Linköpings universitet planeras. Bedömargruppen ser positivt på en gedigen basmedicinsk utbildning men anser inte att lärosätet tydliggjort avgränsning mellan de medicinska och odontologiska ämnena. Under intervjun framkom att denna samläsning ska utökas. Hur lärosätet behåller kontroll av pedagogiska ansatsen under utbildningens tidiga delar blir i och med detta mer osäkert.

Den tekniska profilen av utbildningen och dess omfattning kommer att kräva stora insatser i form av lärarresurs med rätt kompetens. Bedömargruppen ser med tveksamhet på att detta kommer att finnas på plats på kort och lång sikt. Vidare anser bedömargruppen att kursplaner i entreprenörskap synes något ofärdiga och med vag koppling till examensmålen.

I ett rikstäckande perspektiv finns inte ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen konstaterar att lärosätet påvisar en regional nytta med att kunna utfärda tandläkarexamen i Jönköping och intervjuerna med olika representanter stärkte bilden. Men från ett rikstäckande perspektiv anser bedömargruppen att det inte finns ett allmänt intresse. Lärosätet beskriver i ansökan en rådande brist på tandläkare i ett stort antal regioner liksom en hög efterfrågan på specialisttandläkare, både vid regionerna och tandläkarutbildningarna. Vidare råder brist på forskarutbildade lärare vid tandläkarutbildningarna. Lärosätet anger i ansökan hög efterfrågan på grund av befolkningsökning, satsningar på förebyggande tandvård, pensionsavgångar samt att få nyutbildade stannar vid akademin, som motiv för att söka examenstillstånd. Bedömargruppen anser att analysen inte tagit hänsyn till en förbättrad tandhälsa generellt, utökad och förlängd tandhygienistutbildning samt inflöde av utländska tandläkare från såväl EU samt tredje land och hur detta kan påverka det framtida behovet av tandläkare. Bland annat har Sveriges tandläkarförbund och företrädare för andra lärosäten framfört farhågor kring framtida kompetensförsörjning inom akademin och flera befarar en urvattning snarare än en förstärkning av denna resurs med ett ytterligare lärosäte.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)