Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarUtbildningsmiljön
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarUtbildningsmiljön

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarUtbildningsmiljön

Det finns inte en för utbildningen vetenskaplig/professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Lärosätet beskriver i ansökan att forskningsanknytning främst säkras genom kurser och examensarbete. Kurser som nämns är Vetenskaplig grundkurs under termin 2 samt Vetenskaplig fortsättningskurs inom odontologi under termin 4. Innehållet i såväl teoretisk som klinisk undervisning knyts till aktuell forskning via föreläsningar och terapiplaneringar och behandlingar ska vara evidensbaserade. Studenterna ska planera och genomföra informationssökningar avseende olika odontologiska "case", relatera dessa till aktuellt forskningsläge och diskutera i seminarieform. Även litteraturseminarier, där studenten får läsa aktuell forskning inom ämnet för att därefter analysera och värdera, nämns. Hur kvaliteten i dessa lärandeaktiviteter säkras, är däremot inte preciserat, inte heller av vem eller vilka kompetenskrav som ställs på dessa personer. Antal lärare med vetenskaplig kompetens är otillräcklig, tillika är nuvarande forskningsaktivitet bland dessa förhållandevis låg. Sammantaget anser därför bedömargruppen att det saknas en fullgod vetenskaplig miljö.

Lärosätet har rätt att utfärda examina på grund-, avancerad och forskarnivå och har som ambition att få examensrätt på forskarnivå inom området Preklinisk vetenskap och Klinisk behandlingsvetenskap. Men eftersom de i dagsläget saknar det anser bedömargruppen att lärosätet inte säkrar ett nära samband mellan forskning och utbildning för tandläkarexamen. Enligt ansökan förs diskussioner kring samarbeten utanför regionen, framförallt nämns Linköpings universitet. Det framgår dock inte hur den odontologiska anknytningen/specialiseringen i dessa moment ska säkras. Koppling till basgruppsfall nämns vid intervjun men bedömargruppen anser inte att det är tillräckligt.

Det finns avsiktsförklaringar för VFU som kan tillgodose studenternas behov av relevant och representativ patientgrupp för färdighetsträning inom såväl barn- och ungdomstandvård som allmän vuxentandvård. Utbildningen ges vid Hälsohögskolan där även tandhygienistutbildning bedrivs. Enligt bedömargruppen ger det goda förutsättningar för interprofessionellt lärande. Även samarbete med en ev. tandsköterskeutbildning nämns. Däremot lyfter inte ansökan hur samarbete med tandtekniker kommer säkras. Inte heller intervjuerna gav svar på det och bedömargruppen anser att det inte finns en komplett professionsinriktad miljö.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)