Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarResurser
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarResurser

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarResurser

Det finns inte tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

Lärosätet beskriver i ansökan generella utbildningsresurser som bedömargruppen anser vara väl fungerade och dimensionerade så att även studenterna på den planerade tandläkarutbildningen kan rymmas. Högskolebiblioteket tillhandahåller litteratur och databaser även för ämnet odontologi samt erbjuder stöd och handledning. Vidare anser bedömargruppen att det finns en välfungerande IT-miljö och ett användarvänligt studieadministrativt system samt en genomtänkt organisation för kommunikation. Stöd för internationella relationer nämns. Ansökan beskriver vidare ett utvecklat stöd för studie- och studiesociala frågor för befintliga utbildningar. Tillgång till studievägledare, karriärvägledare, specialpedagog, och ett Service Center erbjuds, samt kuratorer och sjuksköterska inom Studenthälsan. Bedömargruppen anser att dessa resurser är dimensionerade även för studenterna inom den planerade tandläkarutbildningen.

Fysiska resurser i form av föreläsningssalar och grupprum finns på lärosätet där det finns utrymme även för studenter från en framtida tandläkarutbildning. Miljön beskrivs som anpassad för studenter med funktionsnedsättning/variation.

Lärosätet har däremot inte anpassade lokaler för preklinisk och klinisk färdighetsträning. En nybyggnation planeras, med samlokalisation med utbildningar för tandhygienister, tandsköterskor och vissa delar av Odontologiska institutionen samt en allmäntandvårdsklinik. Under intervjun framkom att tomt finns och att projektering är inledd med ambitionen att en byggnad är klar 2025, men bygglov saknas. Bedömargruppen anser att dessa planer behöver realiseras för att tillgodose en stabil infrastruktur.

Ansökan framhåller en modern utbildningsmiljö med god tillgång till den senaste digitala dentaltekniken, vilket bedömargruppen ser positivt på. Men den mycket översiktliga budget som presenteras i ansökan förefaller underdimensionerad med tanke på de stora investeringsbehov som dessa ambitiösa investeringar i utrustning kommer kräva. Bilden av en underfinansierad utbildning bekräftades under intervjuerna som angav en exceptionellt hög handledartäthet för färdighetsträning inom lärosätet och för VFU där finansieringen av den senare delen är beroende av samarbetspartners men där avtal saknas. Bedömargruppen ser en betydande risk i att lärosätets beroende av regionerna, särskilt med tanke på hur stor del av färdighetsträningen som utgörs av VFU. Intervjuerna gav inte heller tydliga svar på vilka satsningar regionerna gjort för att tillgodose utökade investeringar i digital teknik på VFU-kliniker annat än i form av planerade sådana. Sammanfattningsvis bedöms resurserna som bristande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)