Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarPersonal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarPersonal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarPersonal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens vetenskapliga, professionsrelaterades och pedagogiska är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Lärosätet redovisar ett begränsat antal lärare med såväl klinisk odontologisk kompetens (yrkesexamen) som vetenskaplig kompetens. En betydande andel av personalen kommer endast tjänstgöra i begränsad omfattning, 20-35%. Vidare kommer flera av de namngivna personerna att vara i, eller förbi, pensionsålder vid planerad start av utbildningen eller innan första kullen examinerats. Lärosätet berör problematiken kring pensionsavgångar i ansökan men bedömargruppen anser inte att lärosätet på ett tillfredsställande sätt visar hur problematiken kan lösas.

De personer som planeras anställas representerar samtliga nio odontologiska specialiteter, förutom radiologi, för denna resurs hänvisar lärosätet till personal vid Odontologiska institutionen. Övriga personer representerar en bredd inom vårdyrken, exempelvis tandhygienister, läkare, sjuksköterskor, och biomedicinsk analytiker samt psykolog, socionom, civilingenjörer och ekonomer. Bedömargruppen ser positivt på att ansökan inkluderar denna bredd av kompetenser och professioner av relevans för den aktuella yrkesexamen, men anser att den vetenskapliga kompetensen vid lärosätet är alltför begränsad för att tillgodose en tandläkarutbildning på avancerad nivå.

Lärosätet anger i ansökan att de har behov av rekryteringar. Ansökan nämner samarbeten inom och utom regionen för att förstärka lärarresursen, framförallt ett planerat samarbete med Odontologiska institutionen. Under intervjuerna framkom bland annat en satsning på fler ST-tandläkare. Bedömargruppen ser positivt på detta och ser även potential i samarbetet inom regionen för att rekrytera handledare till VFU, men ser stora svårigheter i möjligheterna att rekrytera vetenskapligt kompetent och meriterad personal.

Lärosätet anger att 10 % av årsarbetstiden avsätts för kompetensutveckling. Lärosätet har även krav på att lärarna har 15 högskolepoängs högskolepedagogiska kurser vilket bedömargruppen ser positivt på. Det framgår dock inte hur den pedagogiska kompetensen ser ut hos de personer som listas i lärartabellen.

Forskning är en förutsättning för att bedriva utbildning av hög kvalitet. Bedömargruppen anser att forskningsaktiviteten bland de listade lärarna är för låg. Lärosätet har inte visat hur de kommer säkerställa att lärarstaben kommer få förutsättningar att upprätthålla en god forskningsaktivitet.

Sammanfattningsvis anser bedömargruppen inte att lärosätet säkerställer den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen på varken kort eller lång sikt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)