Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Förutsättningar

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen. Utbildningens innehåll har stort fokus vid klinisk träning, tidig kontakt med patienter och användning av ny datorteknik. Denna ambition speglar utvecklingen inom odontologi under senare år väl.

I ett regionalt perspektiv finns ett stort intresse av att examen får utfärdas. Detta är mer tveksamt i ett nationellt perspektiv där lärosätet konstaterar en påtaglig kompetensbrist inom den odontologiska akademin. Såväl Sveriges tandläkarförbund, företrädare för andra lärosäten och enskilda debattörer har framfört farhågor kring framtida kompetensförsörjning inom akademin och flera befarar en urvattning snarare än en förstärkning av denna resurs med ett ytterligare lärosäte.

Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens som presenteras i ansökan är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande. Bedömargruppen ser positivt på de samarbeten som skrivs fram i ansökan samt planer för framtida rekrytering och kompetensförsörjning, men detta otillräckligt realiserat inför en utbildningsstart. Lärosätet har inte visat hur de kommer säkerställa att lärarstaben kommer få förutsättningar att upprätthålla en god forskningsaktivitet. Det finns därmed inte heller en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö där verksamheten kan bedrivas med ett tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning.

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig generell infrastruktur men resurser i form av lokaler och utrustning specifikt för tandläkarutbildning saknas. Utbildningen förefaller även underfinansierad då det är orealistiskt att de ambitiösa investeringarna och den höga lärar/handledar-tätheten kan finansieras av utbildningsanslag och avtal med regionerna om färdighetsträning saknas.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)