Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

I ansökan beskriver lärosätet hur man arbetar med att säkerställa ett fungerande erfarenhetsutbyte avseende den tandhygienistutbildning som finns på lärosätet genom bland annat ett samarbetsavtal mellan lärosätet, Region Jönköpings län och Folktandvården. Samma avtal ska fungera avseende den föreslagna tandläkarutbildningen. Bedömargruppen ser positivt på att man på detta sätt utnyttjar gjorda erfarenheter för att få en bra kommunikation mellan lärosäte och arbetsmarknad.

Lärosätet lyfter att de har en välutvecklad samverkan med det omgivande samhället, inte minst inom ramen för sina utbildningar. Lärosätet har flera externa råd, Advisory Board, med representanter för såväl offentlig som privat sektor knutet till organisationen. Bedömargruppen anser att detta bidrar till att säkra samverkan med omgivande samhälle. Att tandläkarutbildningen baseras på ett nära samarbete mellan lärosätet och Region Jönköpings län är en enligt bedömargruppen en nyckelfaktor för genomförandet av utbildningen. För att ytterligare främja samverkan mellan utbildning, arbetsliv och omgivande samhälle finns planer även på samlokalisering av utbildningsverksamhet och folktandvårdsverksamhet. Att kliniskt verksamma lärare från vårdgivare i regionen verkar även vid tandläkarutbildningen bidrar till förutsättningarna för att utbildningen ska ha god relevans för det kommande arbetslivet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som bedömargruppen anser är välintegrerad i programmet, utgör en viktig plattform för såväl samverkan som ett erfarenhetsgrundat lärande. VFU planeras att förläggas till en allmäntandvårdsklinik i någon av de svenska regioner som utbildningen samverkar med. I ansökan redovisas avsiktsförklaringar från ett antal regioner att medverka i VFU. Intervjuerna bekräftar att man lagt ett stort fokus på strategier för att säkerställa en jämn kvalitet på handledningen såväl mellan olika kliniker som över tid.

Vid lärosätet genomförs regelbundet olika arbetsmarknadsdagar vilket bedömargruppen menar är värdefullt för att erbjuda studenterna insikt i arbetslivets förutsättningar.

Genom de kontakter som finns beskrivna med Odontologiska Institutionen och regionen, anser bedömargruppen att samverkan med det omgivande samhället sker. Lärosätet har också upparbetade strukturer för en mer allmän samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet för att uppnå en relevant samverkan med det omgivande samhället.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)