Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultat

.Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat är att det inte är tillfredställande. Det finns tydliga styrdokument för hela utbildningen och det finns även en tydlig besluts- och delegationsordning gällande utbildningarnas styrdokument. Även bedömningsgrunden Jämställdhet bedöms som tillfredsställande i utbildningen då lärosätet ger exempel på kursinnehåll och litteratur där detta perspektiv ingår.

Bedömningsgrunden säkring av examensmålen bedöms dock som inte tillfredsställande då bedömargruppen anser att det inte finns tillräckligt tydlig koppling mellan kursernas innehåll och examinationer och de examensmål som ska säkras i utbildningen. Examinationsuppgifter behöver preciseras i ansökan för att möjliggöra en bedömning kring huruvida studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas. Den första perioden av verksamhetsförlagd utbildning behöver även omgärdas av tydligare instruktioner kring placeringens innehåll och syfte och även integreras i ett mer teoretiskt/metodiskt sammanhang. Bedömargruppen anser även att VFU-handledarens roll i utbildningen behöver förtydligas särskilt vad gäller innehåll och examination av VFU. Även examensmålet som rör förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper behöver konkretiseras i utbildningens kursplaner och litteraturlistor. Vid intervjuerna framkom att det pågår ett tydligt kvalitativt utvecklingsarbete där nyanställda lärare bidrar med kompetens.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)