Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Utifrån ansökan, intervjuer och den komplettering som inkom och som berörde just studentinflytande, anser bedömargruppen att det är tydligt att studenter har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande och att de representeras på alla nivåer vid lärosätet.

Vid intervjuerna framkom att det finns goda stödfunktioner vid lärosätet och att det finns ett specifikt fokus och bra stöd som riktas till dem med särskilda behov. Vid intervjuerna framkom dessutom att lärosätet är mycket bra på att lyssna på studenterna och att förslag från deras sida ofta beaktas. Ett uppskattat inslag i socionomutbildningen är då socionomer från fältet kommer till lärosätet och undervisar. På så vis konkretiseras socionomyrket och tydliggörs i utbildningen, vilket enligt bedömargruppen visar på vikten av att det behövs en tydlig koppling till fältet även i den utbildning ansökan gäller. I intervjuerna framkom även att lärosätets storstadsprofilering uppskattas mycket, vilket bedömargruppen ser som en indikation på att detta inslag även skulle kunna tydliggöras mer och fylla en funktion i den tilltänkta Hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen.

Utifrån ansökan och intervjuer framkom att studenter inte varit delaktiga i utformningen av ansökan. Bedömargruppen menar att då ansökan handlar om ett nytt yrkesprogram, där institutionen till viss del ger sig ut på ny mark, kan det vara av speciellt värde att från början försöka engagera studenter i utformningen av utbildningen. Sammantaget anser dock bedömargruppen att utbildningen verkar för att studenter deltar aktivt i arbetet med att utveckla utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)