Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarYrkesexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: FörutsättningarYrkesexamen

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarYrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Södertörns högskola ansöker om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Degree of Master in Healthcare counseling). Bedömargruppen konstaterar att ansökan följer den fastställda examensbeskrivningen vad gäller omfattning och innehåll.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, ligger på avancerad nivå och har krav på självständigt arbete. Förkunskapskravet är socionomexamen eller motsvarande examen. Bedömargruppen finner att den planerade utbildningen, vid det angivna lärosätet, är reglerad och ryms inom examensordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Den planerade utbildningen kommer att drivas av Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, avdelningen för socialt arbete. Institutionen har en storstadsprofil, vilket innebär ett särskilt undervisningsfokus på arbete med utsatta grupper i storstad.

Lärosätet lyfter i ansökan fram att de kommer att genomföra utbildningen i samarbete med Stockholms universitet samt Ersta Sköndal Bräcke högskola och gemensamt utfärda en multipel examen. Lärosätet ser samarbetet som en styrka, men inte som en nödvändighet för att kunna ge utbildningen. Vid intervjuerna framkommer att lärosätet avser att kunna genomföra utbildningen på egen hand, givet att man erhåller examensrättigheterna. Lärosätet betonar även under intervjuerna att ansökan till UKÄ beretts ytterst nogsamt vid lärosätet. En extern sakkunnig har granskat ansökan, den har fått godkänt från fakultetsnämnden och rektor har undertecknat.

Utbildningen kommer att ges på helfart och programmet är sammansatt av sju obligatoriska och sammanhållna kurser. Kurserna bedöms som relevanta för den aktuella yrkesexamen. Kunskaper om samband mellan sociala och samhälleliga faktorer och ohälsa, kliniska arbetsmetoder samt organisering och reglering av verksamhetsområdet förmedlas samtidigt som studenterna skall genomföra ett självständigt arbete inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård. Parallellt med dessa kurser löper verksamhetsförlagda utbildningar (VFU). Under den första terminen är VFU: n upplagd som ett auskulterande inslag och under den andra terminen mer som en praktik.

Starten av utbildningen är planerad till höstterminen år 2021 alternativt höstterminen år 2022 Lärosätet planerar att anta 30 studenter vid varje antagningstillfälle.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen finner att det finns såväl ett regionalt som nationellt behov av en utbildning till hälso- och sjukvårdskuratorer i Stockholmsregionen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)