Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarUtbildningsmiljön
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: FörutsättningarUtbildningsmiljön

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarUtbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö men verksamheten bedrivs inte så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Av ansökan framkommer att avdelningen för socialt arbete vid institutionen för samhällsvetenskaper har aktiva forskargrupper inom området psykisk ohälsa, äldreomsorg och funktionshinder, alkohol- och drogmissbruk, rättsliga aspekter på socialt arbete samt barn- och ungdomsforskning.

Bedömargruppen instämmer i att dessa ämnesområden har klar relevans för yrkesutbildningen till kuratorer inom hälso- och sjukvård. Vad som dock inte är tydligt är hur utbildningen ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Denna otydlighet hänger samman med de oklarheter som finns vad gäller personalbemanningen som vid tiden för intervjuerna fortfarande framstod som oklar och alltför svag i huvudområdet socialt arbete. Då det inte finns tillräckliga personalresurser är det inte möjligt att se vilken forskning som kommer att bedrivas, vilka lärare som aktivt kommer bedriva forskning inom ämnen centrala för utbildningen, samt hur denna forskning kommer att komma studenterna och utbildningen till del.

Lärosätet lyfter i både ansökan och intervjuer fram att det finns ett omfattande samarbete med forskare och lektorer i länder med koppling till Östersjö och Östeuropa. Bedömargruppen anser dock inte att det är tydligt hur detta samarbete ska berika och återspeglas i den aktuella utbildningen. Detsamma gäller lärosätets inriktning gällande socialt arbete med storstadsperspektiv. Hur denna inriktning blir synlig och hur den berikar det aktuella programmet var även efter intervjuerna otydligt för bedömargruppen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)