Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarResurser
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: FörutsättningarResurser

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarResurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Enligt bedömargruppen finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur då det bland annat finns ett högskolebibliotek tillgängligt för alla studenter. Här kan de till exempel få tillgång till efterfrågad litteratur samt vägledning kring hantering av vetenskaplig litteratur. Dessutom framgår det av ansökan och intervjuer att studenterna har god tillgång till lärandematerial, informationstekniska resurser med mera. Ett nytt informationscenter är även under etablering, vilket enligt ansökan kommer att innebära en förenkling för såväl studenter som medarbetare. Vid intervjun framkom att detta informationscenter nu är färdigställt och att det använts sedan terminsstart. Bedömargruppen anser att det svarar väl mot studenternas behov och att det ytterligare bidrar till en god infrastruktur vid lärosätet. För studenter som behöver extra stöd finns dessutom en välfungerande funktionshinderenhet som även stödjer lärarna i att hitta lämpliga undervisnings- och kommunikationsformer. För kommunikation mellan studenter och lärare används "Studiewebben" som enligt lärosätet är en väletablerad och välfungerande plattform.

Vid intervjuerna framkom att lärosätet befinner sig i en expansiv fas där man anser sig ha de ekonomiska resurser som krävs för att bedriva Hälso- och sjukvårdskuratorsutbildning. I ansökan skriver lärosätet att det administrativa stödet som finns kring socionomprogrammet kommer att användas även i denna utbildning. Bedömargruppen noterar också att studenter framstår som mycket nöjda med det administrativa stödet. Sammantaget anser bedömargruppen därmed att det finns en god infrastruktur för studenterna och att de tillgängliga resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)