Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Förutsättningar

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet förutsättningar är att det inte är tillfredställande. Bedömningsgrunden yrkesexamen är tillfredsställande då bedömargruppen anser att angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen, att utbildningens innehåll har en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen, samt att det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas. Bedömargruppen anser även att det finns en god infrastruktur för studenterna och att de tillgängliga resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Vad som däremot bedömts som inte tillfredsställande är bedömningsgrunden personal och utbildningsmiljö där bedömargruppen menar att lärosätet inte kunnat visa att man har tillräckliga lärarresurser med klinisk erfarenhet från fältet och med tillräcklig vetenskaplig förankring i ämnet socialt arbete som svarar upp mot tänkta utbildningens behov. Då det aktuella programmet leder till en yrkesexamen är det av stor vikt att utbildningen som helhet genomsyras av klinisk erfarenhet vilket bedömargruppen inte anser är fallet i nuläget. De otillräckliga personalresurserna påverkar även utbildningsmiljön där det enligt bedömargruppen inte är tillräckligt tydligt hur utbildningen ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Då det i dagsläget inte finns tillräckliga personalresurser för att genomföra yrkesutbildningen är det svårt för bedömargruppen att se hur ett samband mellan forskning och utbildning kan se ut.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)