Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är inte användbar och förbereder inte studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker inte med det omgivande samhället.

Utifrån ansökan och intervjuer anser bedömargruppen att det inte finns en tillräckligt tydlig koppling till det verksamhetsfält som studenterna kommer att arbeta i. De skissade VFU-kurserna, VFU I och VFU II, har i sin koppling till arbetslivet en klar potential, men oklarheter kring handledarnas funktion samt svagheter i lärarnas kliniska erfarenheter gör att denna koppling inte bedöms kunna förverkligas i dagsläget. Vidare är det svårt för bedömargruppen att utläsa hur lärosätets storstadsprofilering kommer att belysa kuratorsarbetet som helhet, såväl i teori som praktik. Bedömargruppen skulle önska en konkretisering av hur detta perspektiv kommer att återspeglas i utbildningen – bland annat hur det görs relevant och användbart för studenterna i förhållande till deras framtida yrkesliv.

Sammanfattningsvis menar bedömargruppen att utbildningen har ett svagt arbetslivsperspektiv, vilket även kan ha sin bakgrund i att samverkan med arbetsfältet precis tycks ha upprättats.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)