Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

industriell ekonomi - masterexamen - master
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Inledning industriell ekonomi - masterexamen - master

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-06-08
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Blekinge tekniska högskola - Industriell ekonomi - 2019
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Uppdraget

Blekinge tekniska högskola har den 30 oktober 2019 ansökt hos Universitetskanslers-ämbetet (UKÄ), om tillstånd att ut?fär?da masterexamen inom området Industriell ekonomi - masterexamen. Vi, professor Bjarne Bergquist (ordförande) Luleå tekniska universitet, professor Mats Engwall, Kungliga tekniska högskolan, arbetsmarknadsföreträdare

Marie Westrin samt studentrepresentant Lovisa Bielke, har fått i uppdrag av UKÄ att granska ansökan.

Bedömning

Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskole?förordningen samt utifrån de krav som finns sammanställda i Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen. |Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15). Under?lag för bedömningen har varit Blekinge tekniska högskolas ansökan om examenstillstånd och intervjuer som genom?för?des den 30 mars 2020 på distans via ZOOM samt kompletterande uppgifter som inkom från lärosätet den 9 mars 2020. Intervjuerna genom??för?des i gruppvisa samtal med högskolans ledning, institutions- och utbildnings?led?ning samt lärare. Vår bedömning redovisas i bilaga 1. |Bedömningen sammanfattas i ett samlat omdöme med motivering.

Bedömargruppens preliminära yttrande har skickats till lärosätet på delning, för att ge lärosätet en möjlighet att påpeka eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor. Det svar som lärosätet inkom med framgår av bilaga 2. Vi har tagit del av lärosätets svar, i de fall där vi gjort bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandet.

De sakkunnigas rekommendation

Vi föreslår att UKÄ beslutar att ge Blekinge tekniska högskola tillstånd att utfärda masterexamen inom området industriell ekonomi - masterexamen.

De sakkunniga

Bjarne Bergquist Mats Engwall

Marie Westrin Lovisa Bielke

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)