Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

industriell ekonomi - masterexamen - master Bedömningsområde: Studentperspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-06-08
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Blekinge tekniska högskola - Industriell ekonomi - 2019
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

På BTH finns en studentkår som bedriver utbildningsbevakande arbete på högskolenivå, samt utbildningsföreningar som bedriver motsvarande arbete på program- och kursnivå. Det finns i dag en utbildningsförening för studenter som läser Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi och MBA-programmet. Utbildningsföreningen ansvarar för att tillsätta representanter till programutskottet för respektive program, genom vilket studenterna har möjlighet att komma med idéer och förslag på utveckling av programmet. Under intervjuerna lyfte representanter från BTH exempel på studentförslag vilka lett till förändring i kursutbud och kursinnehåll. Det betonades även att studenterna är delaktiga i beslut som tas, exempelvis om kursplaner och inrättande av kurser. Om masterprogrammet godkänns kommer det att skapas ett programutskott specifikt för denna utbildning. Studenterna kommer även att ges möjlighet att organisera sig, antingen i en existerande utbildningsförening eller i en nyskapad.

Vidare beskrivs i ansökan att kursutvärderingar sker systematiskt och att deltagarfrekvensen för dessa är hög. Detta är viktigt för fungerande studiebevakning. Det beskrivs även en arbetsgång där kursansvarig analyserar svaren och sedan återkopplar. Bedömarna menar att i ansökan framstår studenterna som en tämligen passiv grupp. Under intervjuerna förtydligades dock studenternas roll av representanter från BTH som visade att studenterna spelar en viktig roll även i denna process, vilket bedömarna ser positivt på. Utöver kursutvärderingar har studenterna även möjlighet att tycka till om utbildningen via programutvärderingar som genomförs vartannat år. Det nuvarande utvärderingssystemet verkar fungera tillfredsställande på BTH vilket bedömarna menar talar för att studentinflytandet även kan komma att fungera tillfredsställande för masterprogrammet inom Industriell ekonomi. Bedömarna menar att systemet sammantaget framstår som både demokratiskt och tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)