Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkring - forskning
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkring - forskning

Ifrågasatt
Publicerad: 2020-10-06
Lärosäte: Högskolan i Borås
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Högskolan i Borås det samlade omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Lärosäten vars kvalitetssäkringsarbete avseende forskning fått det samlade omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete uppfyller inte samtliga bedömningsområden som UKÄ tagit fram. Dessa utgår från de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt från de internationella riktlinjer för forskning som formuleras i Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare samt det nationella ramverk för kvalitetssäkring av forskning som utarbetats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Bristerna är av sådan omfattning att bedömargruppens uppfattning är att lärosätet inte kan åtgärda dessa inom två år.

Högskolan i Borås kommer därför att genomgå en ny fullständig granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete avseende forskning tidigast två år efter UKÄ:s beslut det vill säga inom den ordinarie granskningscykel som börjar 2023. UKÄ kommer att tillsätta en bedömargrupp som kommer att granska lärosätets kvalitetssäkringsarbete avseende forskning. Om granskningen leder till ett positivt omdöme från bedömargruppen godkänns Högskolan i Borås kvalitetssäkringsarbete avseende forskning i sin helhet av UKÄ. Om Högskolan i Borås kvalitetssäkringsarbete avseende forskning fortfarande ifrågasätts efter den förnyade granskningen innebär detta att en uppföljning görs efter en tid som UKÄ och Högskolan i Borås kommer överens om.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)