Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Socionomexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-12-17
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ämne: Högskolan i Halmstad - Socionomexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv.

I den planerade utbildningen integreras på ett genomtänkt sätt såväl olika kunskapsområden som relevanta teoretiska och mer praktiskt inriktade moment. Bedömargruppen menar att detta förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv på ett föredömligt sätt. Utbildningen och dess olika kurser är dessutom tänkt att genomsyras av en mycket relevant och genomtänkt betoning på intersektionalitet, digitalisering och hållbart socialt arbete som beskrivs som några av framtidens viktigaste arbetslivsutmaningar för socionomer. För att bevaka och säkerställa utbildningens användbarhet och yrkesmässiga relevans ska lärosätet etablera ett programråd, som forum för lärare, studenter och representanter från arbetslivets olika yrkesverksamheter. Därtill bidrar yrkesverksamma praktiker som föreläsare på programmet med inblick i vad arbetslivet efterfrågar avseende kunskaper och färdigheter. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ger studenterna erfarenhet av det praktiska sociala arbetet och under praktiken integreras teori och praktik. Högskolan beskriver ett väl utvecklat samarbete med det omgivande arbetslivet vilket ger studenterna möjligheter att tidigt i utbildningen möta yrkesverksamma och ta del av fältets erfarenheter. Bedömargruppen anser därför att det tilltänkta programmet på ett relevant sätt uppfyller kraven om utbildningens användbarhet och studenternas förberedelse för ett föränderligt arbetsliv.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Högskolan har ett gott och utvecklat samarbete med den nära omgivningen sedan lång tid, och stor erfarenhet och vana av att skriva avtal med lokala och regionala aktörer. Genom avtal säkerställs att det finns platser för placering av studenter under VFU. Högskolan har tillsammans med det omgivande samhället arbetat med en särskild kompetensplattform för utbildning, forskning och verksamhetsutveckling inom det sociala området. Kompetensplattformen inrymmer den verksamhetsförlagda utbildningen, utbildning av handledare, medverkan från verksamheter i utbildningen, planering av framtida delade tjänster, finansiering av doktorandtjänster på halvtid samt medel för finansiering av verksamhetsnära forskning. Det finns en avsiktsförklaring och en ambition att fördjupa samverkan beträffande utveckling och finansiering av kompetensplattformen. Bedömargruppen anser således att relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Men bedömargruppen vill också betona vikten av att få till en slutlig överenskommelse med externa aktörer och verksamheter, för att säkerställa samverkan med det omgivande samhället framöver.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson