Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-09-08
Lärosäte: Lunds universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 1
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Bedömargruppen bedömer att studentinflytandet vid lärosätet sker på ett tillfredställande sätt. lärosätet har en policy för studentinflytande där det tydligt framgår att studenter har möjlighet att representeras på alla nivåer av universitetet. Bilagt till ansökan finns också den så kallade rättighetslistan där det redogörs för studenters rättigheter och de olika stödfunktioner som finns. Beträffande det nya programmet framgår i ansökan att det kommer att bildas ett programråd där studentrepresentanter har en tydlig plats, något som bedömarna ser som positivt.

Vid framtagandet av den nya utbildningen har studenter varit med i grupper där exempelvis kursplanerna beslutats. Det framgår dock inte i ansökan hur studentrepresentanter bjudits in till möten där utbildningen tagits fram. Under intervjuerna bekräftas att utbildningen lyfts i forum där studenter varit representerade, såsom kursplanegrupp och institutionsstyrelse.

Kursvärderingar genomförs på alla kurser, i digital form och i vissa fall också på papper. Det saknas ett tydligt system för hur resultatet på kursvärderingar systematiskt delges och återkopplas tillbaka till studenterna. I intervjuerna framkommer att man från lärosätets sida är medveten om detta, och inom ramen för kvalitetssäkringen arbetas det för att säkerställa detta.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)