Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-09-08
Lärosäte: Lunds universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 1
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Anknytningen till arbetslivet framgår tydligt av ansökan där både lärosätet och representanter ifrån regionen beskriver ett väl upprättat samarbete och en avsiktsförklaring med region Skåne. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som är välintegrerad i programmet med ett kliniskt relevant innehåll, utgör en viktig plattform för såväl samverkan som ett induktivt lärande (det vill säga grundat på erfarenhet). Av ansökan utläses att lärosätet värnar om en långsiktig anknytning till arbetslivet med ett utbyte av tjänster på flera plan. Adjungerande yrkesverksamma legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer kommer att delta i undervisningen. En upprättad handledarbank finns för kuratorspraktiken liksom ett erbjudande gällande digital handledning för handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Lärosätet planerar även en uppstart av ett alumnnätverk för fortsatt kontakt med studenter efter examen.

Studenten förväntas vara på VFU varje vecka och på samma plats under hela utbildningen. Läroprocessen optimeras därmed genom att studenten erbjuds att integrera teori med praktik utifrån aktuella frågor som uppstår i praktiken, vilket av bedömargruppen ses som en fördel ur ett arbetslivsperspektiv. Det faktum att det självständiga examensarbetet ska vara knutet till arbetsplatsen bedöms av bedömargruppen också vara premierande ur ett arbetslivs- och samverkansperspektiv.

Utbildningen planeras att erbjudas på helfart med ett tydligt lokalt perspektiv. Utbildningstakten kan problematiseras eftersom det för personer som finns i pågående yrkesverksamhet kan vara svårt att studera på heltid. Vid intervjuerna framkommer att lärosätet tagit detta i beaktande och kan komma att ompröva beslutet att endast erbjuda studier på helfart, när programmets upplägg i ett senare skede operationaliserats. I dagsläget är lärosätet tydligt med att det krävs en utbildning på helfart för att det ska bli en mer sammanhållen utbildningsprocess. Under intervjuerna framgår det vidare att det finns en tydlig tanke med att tillhandahålla fortsatta utvecklingsmöjligheter för studenter och yrkesverksamma genom att de ska kunna komplettera kuratorsutbildningen fram till en masterexamen. Det ses av bedömargruppen som fördelaktigt.

Bedömargruppens uppfattning är sammantaget att utbildningen ur ett arbetslivsperspektiv är användbar och förbereder för ett föränderligt kurativt arbete inom hälso- och sjukvård, eftersom den integrerar teoretiska studier och praktiskt lärande i en relevant miljö, vilket är viktigt för den yrkesutövande hälso- och sjukvårdskuratorn att ha med sig. Utbildningen sker i relevant samverkan med arbetslivet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)