Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Vårdvetenskap - doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande
Publicerad: 2019-12-03
Lärosäte: Högskolan Kristianstad
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Högskolan Kristianstad - Vårdvetenskap
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet, både inom och utanför akademin.

Initiativet till att skapa en utbildning som kan främja personcentrering för hälsa och välbefinnande inom hälso- och sjukvård är enligt bedömarna efterfrågat. I ansökan beskrivs att lärosätets redan befintliga plattform för forskning i samverkan med kommuner och regionen ger goda förutsättningar för att doktorander förbereds inför ett arbetsliv inom akademin, offentlig förvaltning eller privat verksamhet, något som bedömarna instämmer i. Doktoranderna beskrivs ha möjlighet till att kombinera forskarstudier med institutionstjänstgöring motsvarande maximalt 20 procent av heltid, med möjlighet att förlänga sin forskarutbildning med ett läsår. Det poängteras att eventuell institutionstjänstgöring ska planeras i förväg och utgå från doktorandens behov av meritering. Institutionstjänstgöring planeras i samråd med handledare och forskarutbildningen kan även kombineras med annat arbete. I ansökan klargörs att doktoranderna ska förberedas för att inneha förmågan att kunna identifiera frågeställningar i samverkan med omgivande samhälle, samt kunskap och förståelse för utmaningar i samband med implementering av forskningsresultat. Forskningsprojekt skapas tillsammans med olika aktörer som till exempel kommuner och regionen, vilket enligt bedömarna säkerställer att projekten är aktuella och har samhällsnytta.

Bedömargruppens uppfattning är således att utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)