Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete
Publicerad: 2021-02-19
Lärosäte: Kungl. Konsthögskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Lärosäten vars kvalitetssäkringsarbete fått det samlade omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete uppfyller inte samtliga bedömningsområden som UKÄ tagit fram. Dessa utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015. Omdömet innebär att det finns flera betydande brister i lärosätets kvalitetssäkringsarbete vad gäller hur det är beskrivet, argumenterat för och hur det fungerar i praktiken. Bristerna är omfattande och bedömargruppens uppfattning är att de bedömningsområden som inte är tillfredsställande i sin helhet ska granskas på nytt. Kungl. Konsthögskolan ska i dialog med UKÄ bestämma om lämplig tidpunkt för när åtgärdsredovisning ska skickas till UKÄ. UKÄ tillsätter en bedömargrupp som kommer att granska lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Med stöd av bedömargruppens yttrande kan UKÄ besluta om lärosätets kvalitetssäkringsarbete efter vidtagna åtgärder är godkänt, godkänt med förbehåll, eller om det fortsatt är ifrågasatt. Om lärosätets kvalitetssäkringsarbete fortfarande inte bedöms vara godkänt efter den uppföljande granskningen genomförs inte någon ytterligare uppföljning. Kvarstår omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete blir däremot lärosätet föremål för ett utökat antal utbildningsutvärderingar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)