Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Södertörns högskola - Ämneslärarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Utbildningsplan och kursplaner finns för hela utbildningen och dessa är utformade i enlighet med högskoleförordningen med avseende på behörighetskrav och liknande. Särskilda programråd med inriktningsansvariga samt representanter för kommun, studenter och lärare, ansvarar för kursplaner och litteraturlistor. I ansökan beskrivs också hur det är tänkt att alla kurser ska bilda en enhet i genomförandet av utbildningen. Detta anser bedömargruppen är mycket lovvärt.

Bedömningsgrund: Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Det är gruppens bedömning att lärosätet har fungerande system för att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna. I ansökan beskrivs en tydlig progression i de utbildningsgemensamma kurserna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Progressionen i de ämnesspecifika kurserna är också tydligt framskriven. Bland annat har man löst progressionen mellan uppsatsämnena i såväl första- som andraämne på ett bra sätt. Både handledare och examinatorer till examensarbetena är dessutom disputerade inom relevant ämne. I både ansökan och i intervjuerna framkommer att undervisningsformen är varierad och består av föreläsningar och seminarier. Särskild vikt läggs på seminarier och deras möjlighet att utveckla respekt för andras perspektiv samt förmåga till (själv)reflektion.

Variationen i litteraturen är också berömvärd och täcker bredden av fältet svenska som andraspråk. Bedömargruppen noterar dock en avsaknad av texter om flerspråkighet, genus och sexualitet som skulle styrka genusaspekten i det interkulturella perspektivet som präglar lärarutbildningen på Södertörns högskola. Bedömargruppen uppmärksammar också att litteratur om semantik saknas trots att denna är ett av examensmålen.

Bedömargruppen anser efter att ovanstående har tagits i beaktande, att utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Utformning, genomförande och resultat

Med stöd i ansökan och kursplaner anser bedömargruppen att utbildningens utformning och genomförande och resultat är tillfredsställande. Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela 7-9-utbildningen och lärosätet beskriver ett fungerande system för att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson