Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Södertörns högskola - Ämneslärarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

Studenterna har möjlighet att påverka utbildningen bland annat genom representanter i programrådet. I intervjuerna framkom att studentrepresentanter efterfrågas i flera instanser men att det är svårt att få intresserade. Bedömargruppen uppmanar till att undersöka varför det är så och hur det kan förändras. Södertörns högskola använder sig av ett kursutvärderingssystem med vilket studenter kan lämna anonyma värderingar. Det förekommer kompletterande värderingar i muntlig form. Resultaten av kursvärderingar diskuteras sedan i programråd där studenterna har möjlighet att delta. I ansökan framgår det att resultatet av kursvärderingar återkopplas till studenterna i olika former. I intervjuerna framkom det istället att kommunikationen av kursvärderingarnas resultat är dåligt reglerad och således brister; det är inte tydligt hur studenters synpunkter har fått effekt på arbetet med att utveckla utbildningen. Det är viktigt att resultatet av kursvärderingar tillgängliggörs för studenter och presumtiva studenter. Detta till trots anser bedömargruppen att det hos Södertörns högskola finns tillräckligt goda förutsättningar för studentinflytande och att studentinflytandet uppmuntras.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson