Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Södertörns högskola - Ämneslärarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

I ansökan framstår jämställdhetsperspektivet som underordnat ett mer övergripande interkulturalitetsperspektiv. Även om kursinslag om genus tas upp så handlar det mest om interkulturalitet. Risken är att jämställdhetsperspektivet försvinner i annat (t.ex. etnicitet) särskilt i SVA-sammanhang. Under intervjuerna framkom dock att lärarna tar ett intersektionellt, snarare än interkulturellt, perspektiv, det vill säga ett kritiskt angreppssätt på olika kategorier. Detta innebär att genus inte betraktas som något eget utan som en del av interkulturalitetsbegreppet. Med andra ord går jämställdhet in i intersektionalitet och är kopplad till frågor som rör olika grupper. Dessutom påpekade lärarna i intervjun att lärosätet anordnat seminarier om maktordning, inbyggda hierarkier och normkritik i kölvattnet av #metoorörelsen.

Lärarlistan uppvisar en ojämn vikt mellan kvinnor och män. Detta gäller även fördelningen män/kvinnor bland studenterna. Under intervjuerna framkom dock att rekryteringsinsatser görs för att rekrytera män till lärarutbildningen. Dessutom poängterades det att jämställdhet är en viktig aspekt som tas i beaktande när t ex fakultetsnämnden fattar beslut.

Det framkommer på så sätt att ett övergripande jämställdhetsperspektiv tillämpas på Södertörns högskola och bedömargruppen anser därför efter intervjuerna att jämställdhetsperspektivet är tillfredsställande. Gruppen förordar emellertid ett tydligare framskrivet jämställdhetsperspektiv i kursplanerna.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson