Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Södertörns högskola - Ämneslärarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.

Bedömargruppen anser att arbetslivsperspektivet är väl inkluderat i utbildningen, bland annat genom VFU inom försök med övningsskolor och s.k. CPU, vilket man ämnar fortsätta med. Att man har inrättat en samordnare tyder också på att det finns insikt i komplexiteten i att arrangera VFU och matcha studenter med handledare med rätt förutsättningar samt behovet av att samordna och organisera VFU som är välfungerande för alla studenter, i alla delar. Systemet med adjungerade lärare har givit användbara erfarenheter och borgar för nära anknytning mellan utbildningen och arbetslivet, och detta avses användas även inom svenska som andraspråk. I intervjuerna framkom att man reflekterat över om behovet av 7-9-lärare ökar. Bland annat görs en av VFU-perioderna på högstadiet för att rusta studenterna för eventuellt arbete på högstadiet. Bedömargruppen ser detta som en bra lösning då en egen 7-9-utbildning inte beräknas få tillräckligt många sökanden, och även mot bakgrund av att gymnasielärarexamen även ger full behörighet att tillsvidareanställas och undervisa i åk 7-9. Behovet av arbetskraft är just nu störst inom 7-9, men kan komma att variera över tid, och de blivande lärarna kan komma att växla mellan de olika skolformerna i sina framtida arbetsliv.

Bedömargruppen vill också poängtera att då det i arbetslivet råder stor brist på lärare i svenska som andraspråk är det gynnsamt för utbildningens genomförande om policyn är tydlig för studenterna om vad som gäller då de ombeds vikariera under VFU:n och därmed går miste om utbildningstid.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson